Rekruttering til faste stillinger

Rekruttering til fast stillinger

Riktige mennesker og sammensetning er avgjørende for at virksomheten skal lykkes. Vi har eksperter på de fleste av de viktigste områdene i din virksomhet. Forståelsen av bransjen og hva som kreves for å lykkes gjør oss til et godt valg som din rekrutteringspartner.

Det er få, men viktige områder som vi mener er viktige å ta når du som kunde skal velge rekrutteringspartner

  • Forstår din rekrutteringspartner fagområdet og industrien og hvem som passer?
  • Hvordan har din rekrutteringspartner tenkt å skape attraksjon og nå frem til kandidatene?
  • Har de kompetanse å erfaring til å vurdere kandidatene?

Markedets beste garanti

Vi er opptatt av at din nye rekruttering skal bli en suksess. Det gjør at kandidaten både må være kvalifisert og motivert – men også passe inn i din bedriftskultur og de rammebetingelsene du setter. Vi vi gjøre vårt beste for å få dette til og tilbyr deg en garanti på 12 måneder. Uavhengig av hvorfor arbeidsforholdet blir avsluttet – vil vi tilby deg erstatningsrekruttering vederlagsfritt. Dette tør vi fordi vi tror vi har gjort en veldig god vurdering.

Spesialist rekrutterer spesialist

For alle våre store fagområder har vi fagspesialister som skal danne grunnlag for en bedre forståelse av industrien, faget og stillingen vi rekrutterer til. Denne spesialisten vurderer også det faglige hos kandidatene. Dette øker sannsynligheten for at forståelsen for hva du har behov for, og det du får blir større. Generalistenes tid er innenfor mange fagområder forbi – mener vi.

Vi tilbyr både annonsert, search og kombinerte prosesser. Valget av metode blir tatt etter at vi har vurdert hva som er den beste metoden for deg som kunde. Vi har både kompetanse og verktøy til å gjennomføre gode og effektive prosesser for alle metodene.

Pris

Vi opplever at vi er meget konkurransedyktig på pris. Ta kontakt for et godt tilbud.

Nasjonal eller internasjonalt behov

Vi har kontorer i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo og kan også bistå på andre steder i landet. Videre har vi et samarbeid med Stantonchase.com som bistår dersom dere har et behov for å rekruttere på noen av deres internasjonale kontorer.

Ta direkte kontakt med et av våre kontorer

Oslo

Sjølystplass 2. 6 etg. 0278 Oslo

Kristiansand

Tangen 76 4608 Kristiansand

Stavanger

Luramyrveien 40 4313 Sandnes

Bergen

Vaskerelven 39 5014 Bergen