“Aldri har IT og digitalisering vært viktigere for en virksomhets utvikling og konkurransekraft. Uten riktig IT-kompetanse risikerer din virksomhet å miste konkurransekraft. Vi kan hjelpe deg til å unngå at det skjer”

Thomas Seljevoll, Partner, Qualified Professionals

Rekrutteringsselskap med IT og tekniske tjenester som fokusområde

Våre rådgivere har operativ erfaring og kompetanse til å hjelpe deg på digitaliserings-reisen. Gjennom vår IT-faglige kompetanse og forståelse, vårt nettverk blant teknologer og vår kunnskap om menneskelig adferd og motivasjon, holder vi høy leveransekvalitet overfor våre kunder.

Fagansvarlig

Thomas Seljevoll
Partner
909 76 001 LinkedIn profil

Typiske stillinger vi rekrutterer til er:

IT Ledelse
Arkitekter
Utviklere
Data Science
IT Drift