“Med krevende rammebetingelser så vil potensialet i virksomheten bli større med et styre som reflekterer selskapets strategi, har noe å bidra med og har en sammensetning som tar hensyn til kompetanse, erfaring og roller”

Bjørn Åstveit, Hodejeger, Qualified Professionals

Styre og styrerekruttering som spesialområde

Sammensetning av styret er avgjørende for organisasjonens suksess fordi de har en stor betydning på strategi og gjennomføringsevne.

Styrets funksjon er i endring og det går mer i retning av at styret er mer en ressurs enn et kontrollorgan. Det setter andre krav til styrets medlemmer. Vi kan bistå deg i å sette sammen et styre som vil skape et økt potensiale for din virksomhet.

Kvinner i styret

Det er stort behov for å få flere kvinnelige styrekandidater. Vi har stort fokus på dette og samarbeider med flere partnere på dette området. Vi har lagt oss på et lavt honorar på rekruttering av kvinnelige styremedlemmer. Bakgrunnen for dette er todelt. Kommersielt så ønsker vi å få vist oss frem for flere bedrifter og tror dette er en klok måte.

Videre så er det et bidrag til samfunnet, integrasjon og mangfold som tjener mange formål.

Fagansvarlig

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil