Rekrutteringsmarkedets beste garanti

Uansett hva grunnen er til at kandidaten ikke jobber hos sin nye arbeidsgiver 12 måneder etter tiltredelse, så tar vi ansvaret for en ny vederlagsfri rekrutteringsprosess for å finne nye egnede kvalifiserte kandidater. Det gjør vi for at du skal være trygg på at vi har gjort gode vurderinger som reduserer denne risikoen.  

Noen kandidater slutter litt for tidlig. Det er flere årsaker, men ofte har det vist seg at de ikke trivdes så godt som de håpet på. Kunne det være unngått? Svaret er ofte ja og det er nok flere som må ta ansvar. Vi tør å gi markedets beste garanti fordi det skjer veldig sjelden i våre prosesser.

For å minimere risikoen for at du må benytte garantien, legger vi stor vekt på følgende elementer i vår rådgivnings- og rekrutteringsprosess:

  • Fokus på kulturtilpasning: I tillegg til faglige kvalifikasjoner, egenskaper, evner må rekrutteringsprosessen vektlegge kulturtilpasning. Dette betyr å finne kandidater som deler bedriftens verdier og som vil trives i arbeidsmiljøet.
  • Motivasjonsanalyse: Det er viktig å vurdere kandidatens motivasjon for stillingen for å se at stilling og virksomhet er et godt valg.
  • Grundig intervjuprosess: Bruk av adferdsintervjuer og situasjonsbaserte spørsmål kan gi innsikt i hvordan kandidaten vil handle i spesifikke arbeidssituasjoner.
  • Kompetansevurdering: For å sikre at kandidaten er kvalifisert, bør det gjennomføres en grundig evaluering av deres ferdigheter og erfaringer, både gjennom intervjuer og eventuelle ferdighetstester.
  • Referansesjekk: En grundig referansesjekk kan gi verdifull innsikt i kandidatens tidligere arbeidsprestasjoner og atferd.
  • Onboarding-program: Bedriften anbefales å ha et effektivt onboarding-program som kan hjelpe nye ansatte å raskt føle seg som en del av teamet og forstå bedriftskulturen, noe som kan øke sannsynligheten for at de blir værende.
  • Oppfølging og utvikling: Bedriften burde regelmessig tilby oppfølging og tilbud om profesjonell utvikling, som kan bidra til å holde ansatte motiverte og engasjerte over tid.

Ved å implementere disse strategiene, kan bedriften øke sjansene for å finne den riktige kandidaten som ikke bare er kvalifisert, men også motivert og godt tilpasset bedriftskulturen. Dette vil igjen bidra til å redusere turnover og opprettholde et produktivt og positivt arbeidsmiljø til størst mulig verdi for sin nye arbeidsgiver.