“Å finne og beholde riktig kompetanse er helt avgjørende for virksomheters fremtidige utvikling og konkurransekraft. Dette medfører at HR-avdelingen blir både viktigere og mer strategisk viktig fremover”

Tore B. Johannesen, Partner, Qualified Professionals

Rekrutteringsselskap med HR som spesialområde

I tillegg til å forvalte de klassiske HR-oppgavene får HR-avdelingen også en mer strategisk rolle fremover. Sentrale oppgaver vil være å kartlegge og tydeliggjøre fremtidige kompetansebehov, bidra til at de ansatte forstår og understøtter virksomhetens strategi og å ha et årvåkent blikk på hva som kreves for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Våre rådgivere har lang erfaring og solid rekrutteringskompetanse innen HR og vet hva som kreves for å finne de riktige talentene som passer din virksomhet. Gjennom vårt nettverk blant HR-kandidater og vår kunnskap om menneskelig adferd og motivasjon, holder vi høy leveransekvalitet overfor våre kunder.

Fagansvarlig

Tore B. Johannesen
Partner
928 08 887 LinkedIn profil

Typiske stillinger vi rekrutterer til:

HR-direktører
HR-Managere
People & Culture Managere
HR rådgiver