“Vår erfaring er at økonomifunksjonen får en stadig mer strategisk og viktig rolle når det gjelder virksomheters strategiske beslutninger og utvikling”

Øyvind Sandvik, Partner, 
Qualified Professionals

Rekrutteringsselskap med økonomi og regnskap som spesialområde

En vellykket rekruttering starter med å forstå den aktuelle virksomhet, hvilke mål og utfordringer den har og hvordan økonomiavdelingen er organisert. Våre rådgivere har lang operativ erfaring innen økonomi og regnskap. Sammen med solid rekrutteringskompetanse vet de hva som kreves for å finne riktig de riktige talentene som passer din virksomhet. Gjennom vårt kandidatnettverk innen økonomi og regnskap og vår kunnskap om menneskelig adferd og motivasjon, holder vi høy leveransekvalitet overfor våre kunder.

Øyvind Sandvik

Fagansvarlig

Øyvind Sandvik
Partner
916 48 782 LinkedIn profil

Typiske stillinger vi rekrutterer til er:

CFO
Økonomisjef
Business Controller
Konsern Regnskapssjef
Regnskapssjef