Solid kompetanse og operativ erfaring

Vi mener at rekrutteringskompetanse bør kombineres med operativ erfaring fra de stillingene man skal rekruttere til for å kunne være en god rådgiver for våre kunder. Gjennom at våre rådgivere har hatt «skoene på» forstår de hva som kreves i de ulike stillingene og hva som skal til for å lykkes. I tillegg vil de lettere kunne attrahere gode kandidater fordi de er i bedre stand til å gi kandidatene innsikt i hva som kreves.

Vi bruker markedsledende verktøy for å bli trygge på hvem kandidatene er og hva som er viktig for å lykkes i stillingen. Våre vurderinger blir dokumentert og vi utarbeider coachplaner slik at lederen skal få en god start på hvordan den nyansatte skal ledes, motiveres og følges opp.