Hvorfor velge Qualified Professionals?

Gjennom faglig innsikt og mange års erfaring kan vi i Qualified Professionals stolt si at vi har utarbeidet en velprøvd metodikk som identifiserer kandidater som vil passe til de krav din virksomhet setter til egenskaper, evner, fagkompetanse og kultur.

Vårt fokus er på fagspesialister og ledere, og virksomheter som etterspør disse kandidatene. Vi vet at en virksomhets suksess er avhengig av å ha de beste ansatte, samt å finne de som passer sammen. Vi legger derfor vekt på å kartlegge optimal faglig kompetanse, motivasjon, egenskaper og evner. Dette er avgjørende for å finne den rette kandidaten til stillingen.

Vårt mål er derfor enkelt; å finne den beste kandidaten til din virksomhet gjennom strømlinjeformet og kostnadseffektiv metodikk og bransjespesifikk kompetanse.

Fleksibel og forutsigbar prosess

Kartlegging

Vi kartlegger din virksomhet i tett samarbeid med deg som kunde. Dette inkluderer en oversikt over selskapets organisering, rapporteringslinjer, miljø, utfordringer, marked, nøkkeltall og konkurrenter.

Deretter utarbeider vi en jobbanalyse som omfatter en kandidatrapport for selskapet og stillingsbeskrivelse, hvor vi kartlegger kompetansekrav, ferdigheter, adferd, egenskaper og betingelser.

Kandidatsøk

Vi har to metoder for å identifisere kandidater.

I annonserte prosesser finner vi den beste av de som har søkt hvor vi i samarbeid med deg velger kanal for annonsering og utarbeider en stillingsannonse.

I søkeprosesser prøver vi å finne den beste kandidaten på markedet. Det er en litt mer omfattende prosess, men er ofte brukt når det er vanskelig å finne kandidater.

Her utarbeider vi en oversikt over hvor denne type profil finnes, identifiserer kandidatene, tar kontakt med dem og starter en prosess hvor det er viktig både å skape motivasjon og forstå om de passer til din virksomhet.

Søkerbehandling

Vi bruker DNV-sertifiserte verktøy, og vi dokumenterer våre vurderinger av kandidatene. Vårt mål er å finne den beste kandidaten til din virksomhet. Dette innebærer testing og vurdering av kandidatens:

  • Evner
  • Egenskaper
  • Adferd
  • Fagkompetanse

Annonsert prosess

Etter at vi har mottatt søknader, innkaller vi kvalifiserte kandidater til intervju. Vi vurderer kandidatene i henhold til stillingens krav, og utarbeider en intervjuplan. Under intervjuet gjennomgår og vurderer vi CV, attester, vitnemål og kartlegger karriereplan. Vi vurderer adferd og kompetanse, tester fagkunnskaper og kartlegger kandidatens nåværende betingelser.

Søkeprosess

I første fase av søkeprosessen handler det om å innhente informasjon og å avdekke kandidatens motivasjon for å stillingen. Kunden er ofte mye involvert tidlig i søkeprosessen for å skape motivasjon hos kandidaten. Vurderingene av kandidatene gjøres på samme måte som under annonsert prosess.

Ansettelse og oppfølging

Vi er rådgivere for våre kunder – men det er alltid kunden som bestemmer. Vi har som mål å presentere de kandidatene som best tilfredsstiller målsettingene og kravene som ble definert sammen med kunden. Vi presenterer derfor kun kandidater som er vurdert av sertifiserte rådgivere og som dokumenteter kandidatens kompetanse, evner og motivasjon ved bruk av anerkjente metoder og verktøy. Normalt vil kunden møte kandidatene minst to ganger før tilbud gis. Vår målsetting er å presentere så godt kvalifiserte kandidater at de alle kan tilbys den aktuelle jobben.

Vi ivaretar all oppfølging og koordinering gjennom hele prosessen.

Coachplan

Det å forstå hvordan man kan lede, motivere og følge opp kandidaten på best mulig måte vil øke sannsynligheten for en suksessfull ansettelse. Vi utarbeider en coachplan som du som kunde kan bruke for at du tidligst mulig skal bli kjent med kandidaten og hvordan du kan lykkes best mulig som leder.

Etter medarbeiders oppstart gjennomføres en evalueringssamtale med kandidaten og en evaluering med kunden. Vi anbefaler at dette gjøres et par ganger etter at kandidaten har begynt i jobben.

Kontakt oss

Fyll ut skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg!
Vennligst fyll inn alle påkrevde felt (*) før du sender inn henvendelsen.

For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine person-opplysninger. Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til Qualified Professionals personvernerklæring

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.