Markedets beste garanti

En vellykket nyansettelse kan være krevende. Kandidaten skal ha den rette fagkompetansen, de riktige egenskapene, evne til å passe inn og trives i din virksomhet. Vår erfaring viser at de fleste er flinke til å vurdere fagkompetansen, egenskapene og evnene. Risikoen er ofte at man ikke har funnet de som passer inn i virksomheten og trives. Dette handler blant annet om kulturell match og hva som motiverer den enkelte kandidat.
Vi har verktøy og kompetanse til å tilrettelegge dette på best mulig måte for deg og din bedrift.

For å skape trygghet gir vi 12 måneders garanti. Uavhengig av årsak til at arbeidstakeren forlater arbeidsstedet, så gir vi en vederlagsfri rekruttering de første 12 måneder. Så trygge er vi.