Accounting Manager søkes til ekspansivt internasjonalt teknologiselskap

Telenor Maritime utvikler teknologi og produkter til internasjonal skipsfart på løpende bånd. Nå tilbyr finansavdelingen nøkkelposisjon i et miljø der spennende ting skjer kontinuerlig.

Telenor Maritime leverer avansert kommunikasjon og digitaliserte funksjoner til alt fra fiskebåter og handelsfartøy til cruiseskip, ferger og offshore-installasjoner. Selskapet installerer blant annet lokale nettverk ombord, med tilnærmet kapasitet som på land. Samtidig jobbes det med nyskapninger knyttet til 5G, satellitter og autonome prosedyrer.

– Det skjer utrolig mye innen digitalisering og datatrafikk til havs akkurat nå, sier Sissel Tveiten. Hun har tittelen Chief Financial Officer, eller økonomisjef på godt norsk. – Rederier og offshore-operatører etterspør løsningene våre i økende grad, og vi leverer produkter og tjenester helt i forkant av utviklingen.

accounting manager

Foto: Sissel Tveiten, Chief Financial Officer.

Dynamikk og arbeidsglede

– Å arbeide i en høykompetent teknologiselskap setter sitt preg også på oss i finansavdelingen, legger hun til. – Hele bedriften er preget av motiverte og høyt kvalifiserte ansatte, i et miljø der nyvinninger ser dagens lys hele tiden. Å jobbe her gir energi, motivasjon og arbeidsglede. Vi er stolte av det vi får til.

– Som det går frem av stillingsutlysningen, er mye av Accounting Managers rolle å være bindeledd mellom oss og finans- og skatteekspertene i Telenor, som jo er moderselskapet vårt. Det krever selvfølgelig nøyaktighet, helhetlig forståelse og høyt kunnskapsnivå, men er samtidig en flott anledning til å lære og utvikle seg, nær sagt hele tiden.

– Jeg vil ellers kalle den nye stillingen som en kombinasjon av det beste fra to miljøer. For det første blir du en del av et smidig, sammensveiset og inkluderende lag på åtte personer i Arendal-kontoret. I tillegg møter du spisskompetente fagfolk i Telenor Group Finance, pluss ekstern internasjonal ekspertise.

Foto fra venstre: Sissel Tveiten, Fred Arvid Nilsen, Audun Aanonsen, Maria Eidbo, Mona Solli, Christopher Rindahl og Nadia Gomez.

Medvirkning og samspill

Tveiten peker videre på at stillingen åpner for faglige innspill og medvirkning. – Vi er en bedrift med korte veier fra ideer til beslutninger. Å jobbe i finansavdelingen passer for personer som trives i et uformelt og inkluderende miljø. Vi ser etter kandidater som er omgjengelige, ansvarsbevisste og hjelpsomme, og som bidrar med ideer.

Foto fra venstre: Christopher Rindahl, Cecilie Hille, Fred Arvid Nilsen.

Søkere som har lyst til å være pådriver for digitalisering av rutiner og innføring av nye verktøy er også noe av det Tveiten ønsker seg. – Vi trenger kandidater med ambisjoner, og de må mer enn gjerne ta med seg innsikt i den teknologiske biten av gjøremålene våre. At det skjer mye innen kunstig intelligens og maskinlæring også i vårt felt, er det liten tvil om.

– Som nyansatt blir du ekstra godt tatt vare på i startfasen, lover Tveiten. – Vi tilbyr egne oppstartløp, og kollegene i Telenor Maritime er flinke til å gi hverandre råd og tips. Det er også arenaer utenom arbeidstid som gjør det lett å gli inn sosialt. Treff etter jobb, løpegruppe, fredagsfotball, padel og yoga-gruppe, for å nevne noe.

«Vi holder til i moderne lokaler i Arendal sentrum, og arbeidsmiljøet kjennetegnes av godt humør, vennlighet og dyktige kolleger.»

Sissel Tveiten, Chief Financial Officer

Fleksibilitet og trivsel

Tveiten frister ellers med fleksibilitet og andre gode betingelser som hører til i Telenor-familien. – Det er anledning til å operere med hjemmekontor en del av uka, og vi er åpne for at ansatte innretter arbeidsdagen etter familiesituasjon og andre forhold. Ansvarsbevisste medarbeidere sørger for at slike tilpasninger fungerer veldig godt.

Tveiten lister opp flere grunner til å søke stillingen hun utlyser. – Vi holder til i moderne lokaler i Arendal sentrum, og arbeidsmiljøet kjennetegnes av godt humør, vennlighet og dyktige kolleger. Her er nok av naturopplevelser, kulturtilbud og urbane kvaliteter, det er kort vei til nabobyene, og hele regionen preges av spennende nyetableringer.

Interessert i å vite mer om stillingen?
Søknadsfrist 21.05.2024.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil