karriereveiledning

Ønsker du karriereveiledning?

Ønsker du en ny jobb, eller er nysgjerrig på hvilke muligheter du har?
Vi kan hjelpe deg med å bli mer attraktiv for arbeidsgivere, øke sjansene dine for å finne en jobb der du vil trives og lykkes.

Målgruppe

 • Nyutdannede
 • Arbeidsledige
 • De som ønsker et karriereskifte

Gjennomføring

Veiledningen gjennomføres både som digitale og fysiske møter.
Ved gjennomføring av de digitale møtene så er er det flere tilstede, mens de fysiske møtene er som regel én til én samtale med en rådgiver.

Mål

Du vil utvikle større selvinnsikt og forstå ditt fulle potensiale både faglig, personlig og evnemessig, samtidig som du finner ut hva du virkelig vil trives med. Din søknad og CV vil bli attraktiv og fange oppmerksomheten til arbeidsgivere, og du vil mestre alt fra søknadsprosessen til å utføre et overbevisende intervju.

Rådgivere med operasjonell erfaring

Qualified Professional har fokus på ledere og spesialister. Våre erfarne rådgivere har operasjonell erfaring i tillegg til solid rekrutteringskompetanse. Våre rådgivere har derfor gode forutsetninger for å forstå deg som har bakgrunn eller ønsker en fremtid innen:

 • Økonomi
 • Salg & Marked
 • IT
 • Engineering
 • HR
 • Ledelse

Vi tilbyr ulike pakker

Vi opplever at selv veldig erfarne kandidater er usikre på hvordan de presenterer seg igjennom søknad, CV, LinkedIn og ikke minst hvordan de får presentert seg på best mulig måte i et intervju. Vi kan hjelpe deg med dette – hvis du vil.
I den sammenheng så har vi utviklet tre produkter som er beskrevet under.

Bronse

Vår tjeneste ‘Bronse’ er ideell for de som overveier en karriereendring og ønsker en personlig og tilpasset tilnærming til karriereutvikling.
Gjennom en grundig analyse av din kompetanse, interesser og ferdigheter, samt en dyptgående profilanalyse (EASI/OPTO), tilbyr vi målrettede og handlingsorienterte råd. Disse rådene belyser ikke bare din nåværende karrierebane, men utforsker også nye og spennende muligheter for fremtiden.
Vårt Bronse-program er designet for å øke din bevissthet om dine egne styrker og kapasiteter, åpne opp et spekter av muligheter og støtte deg i å gjøre informerte valg for en tilfredsstillende og vellykket karriere.

Hva inngår i ‘Bronse’ pakken?
 1. Profilkartlegging – forstå dine egenskaper,  atferdsmønstre, styrker og kommunikasjonsstil.
  • Du vil få tilsendt web-baserte tester for å kartlegge din profil. Dette blir støttet opp rundt et digitalt intervju med tilbakelesing.
 2. Veiledning fremtidige karriereutvikling
  • Et nettbasert møte hvor vi sammen drøfter resultatene fra profilkartleggingen og dine refleksjoner for å gi deg råd om hvor vi mener du kan ha potensiale for å lykkes.
Pris ‘Bronse’ pakken?

4.900,- eks. MVA

Sølv

Vår ‘Sølv’-tjeneste er ideell for de som ønsker å akselerere overgangen til et nytt arbeidsforhold.
Den er perfekt for deg som har vært aktiv i jobbsøkingen uten de ønskede resultatene, eller søker en erfaren sparringspartner for karriererelaterte beslutninger. Med en inngående forståelse av arbeidsmarkedet og et omfattende bransjekontaktnettverk, tilbyr vi personlig veiledning og en skreddersydd jobbsøkerstrategi som er målrettet mot dine karrieremål.
Vårt team jobber tett med deg for å identifisere og posisjonere dine unike ferdigheter og styrker i markedet, og vi bistår med alt fra CV-optimalisering til jobbintervjutrening.
Målet vårt er å effektivisere jobbsøkerprosessen din for å hjelpe deg med å oppnå dine karrieredrømmer raskere.

Hva inngår i ‘Sølv’ pakken?
 1. Profilkartlegging – forstå dine atferdsmønstre, styrker og kommunikasjonsstil
 2. Veiledning og utarbeidelse av CV
  • Veiledningen forgår i to deler: Den generelle delen gjøres digitalt med flere deltakere, hvor det gis generelle råd samt anledning til å stille spørsmål. Den neste delen blir én til én med rådgiveren for å få konkret tilbakemelding på din cv og forbedringsområder.
 3. Optimalisering av LinkedIn profil
  • Samme som for CV
 4. Veiledning på hvordan skrive søknadstekst
  • Digital samling hvor vi gir råd om hvordan du bør skrive en søknad med eksempler. Her er det mulighet for å stille spørsmål. Videre er det anledning til å oversende søknader til rådgiveren for vurdering.
 5. Intervjutrening
  • Vi trener deg i hvordan du skal presentere deg på intervju for å få frem hvorfor du er et godt valg. Denne treningen foregår i to deler: Innføringen gjøres digitalt og den personlige treningen skjer ved fysisk oppmøte med rådgiver.
 6. Veiledning fremtidige karriereutvikling
  • Et digitalt møte hvor dine refleksjoner og vår rådgivning vil ta utgangspunkt i profilkartleggingen og samtalen for å gi deg råd om hvor vi mener du kan ha potensiale for å lykkes.
Pris ‘Sølv’ pakken?

9.900,- eks. MVA

Gull

Vår tjeneste ‘Gull’ er skreddersydd for de som ønsker en partner gjennom hele jobbsøkerprosessen.
Vi tilbyr profesjonell støtte og veiledning fra erfarne rådgivere, og dekker alle nøkkelaspekter av jobbsøking.
Prosessen starter med en detaljert kartlegging av dine ferdigheter, erfaringer og styrker, etterfulgt av en profesjonalisering av dine jobbsøkerdokumenter, inkludert CV og søknadsbrev. Vi tilbyr også intervjutrening for å styrke dine kommunikasjonsferdigheter og selvtillit. Når et jobbtilbud er mottatt, bistår vi med lønns- og kontraktsforhandlinger.
Vårt mål er å hjelpe deg med å finne ikke bare en jobb, men den riktige jobben som passer dine karriereambisjoner og livsmål.

Hva Inngår i ‘Gull’ pakken?

Denne pakken gir deg mulighet til å velge sammensetning og optimalisere den etter dine behov. Vi tilbyr tid, coaching og støtte inntil du sikrer deg en jobb. Produktet vårt er spesielt utviklet for de med lederstillinger som investerer tid i å finne en ny stilling og ønsker en partner som personlig bistår dem gjennom hele prosessen.

Pris ‘Gull’ pakken

Pris etter avtale og tilpasning, men mellom 25.000 – 50.000,- eks. MVA

Ta direkte kontakt med et av våre kontorer

Oslo

Sjølystplass 2. 6 etg. 0278 Oslo

Kristiansand

Tangen 76 4608 Kristiansand

Stavanger

Luramyrveien 40 4313 Sandnes

Bergen

Vaskerelven 39 5014 Bergen