Innleie

Vi er et rekrutteringsselskap som tilbyr innleie

Som leverandør innen utleie av arbeidskraft, kan vi tilby et omfattende nettverk av fagspesialister og ledere med erfaring og kompetanse fra en rekke ulike bransjer.
Vi i Qualified Professionals har spesielt god erfaring med utleie til midlertidige stillinger og prosjektstillinger.

Med utgangspunkt i stillingens kravspesifikasjoner, søker vi etter aktuelle kandidater i vår database og utfører kartlegging av deres evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Alle kandidater går gjennom en grundig kvalitetssikring hos oss, og de er ofte overkvalifisert for stillingen. Dette sikrer at de kan opptre selvstendig og være en effektiv ressurs i innleie perioden.

Qualified Professionals fungerer som arbeidsgiver i innleieperioden. Dette innebærer at vi som rekrutteringsselskap har ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m. Våre kandidater er dog underordnet ditt arbeidsreglement og arbeid utføres etter din instruks.

Vi opplever ofte at innleietjenesten gir våre kunder en mulighet til å bli kjent med en potensiell fremtidig medarbeider, og flere av våre kandidater har blitt tilbudt fastansettelse etter innleieperioden er over.

Ta direkte kontakt med et av våre kontorer for å høre mer om innleie

Oslo

Sjølystplass 2. 6 etg. 0278 Oslo

Kristiansand

Tangen 76 4608 Kristiansand

Stavanger

Luramyrveien 40 4313 Sandnes

Bergen

Strandgaten 7 5013 Bergen