Nytt team for banebrytende digitalt maritimt konsept

Telenor Maritime leder den digitale utviklingen til havs. Nå skal selskapet sjøsette et unikt produkt som allerede nå har vakt stor interesse i det maritime markedet.

I kjernen står selskapets Unified Hosting Services (UHS)-plattform, som gjør det mulig å automatisere rutiner og prosesser ombord, forklarer Morten Martens Breivik, selskapets Chief Strategy Officer (CSO). – Vi har lagt vekt på brukervennlighet, stabilitet og sikkerhet, og vi tilpasser omfanget etter kundens behov. Oppskalering i etterkant er en smal sak.

– Produktet gir uvurderlig oversikt over operasjon til havs, fortsetter han. – Foruten å sikre kontroll av forbruk og oppfyllelse av miljømessige- og andre regulatoriske krav, har det  stort potensial for økonomisk gevinst. Sammenkoplingen av data, mennesker og fastsatte  parametere sørger for smarte prosesser.

Revolusjonerende produkt

Martens Breivik understreker at den nye og på mange måter revolusjonerende løsningen har spesielt fokus på sikkerhet. – Vi utvikler et konsept som ingen andre leverandører i dag kan tilby. Vi håper å etablere et sterkt team, som sammen sikrer en helhetlig systemarkitektur. Slik møter vi markedets behov, og maksimerer utnyttelsen av produktet.

Integrert i UHS-konseptet er Telenor Maritimes sinnrike og stabile nettverk for datatrafikk mellom sjø og land. Det samme gjelder lokale 5G-nettverk om bord, noe som tillater funksjonalitet mer eller mindre som på land. Enda en avgjørende brikke er bruken av Edge Cloud-teknologi, ifølge Martens Breivik.

– Edge Cloud sørger for at innsamlede data ombord lagres lokalt i stedet for å ta veien om land og så tilbake, sier han. – Dette er viktig for å unngå signalforsinkelser, og enda mer av  sikkerhetshensyn. Som vi vet, har konfliktnivået i verden høynet faren for angrep på digital infrastruktur dramatisk de siste årene.

Foto: Morten Martens Breivik, Chief Strategy Officer

Store driftsfordeler ombord

For å kunne avstemme installasjonene optimalt, må vi ha innsikt i kundens egenart og ønsker, sier Martens Breivik. – Her snakker vi blant annet om undervannsdroner og avansert overvåking av drift og funksjoner. Det dreier seg også om sammensatte og omfattende tjenester for passasjerer, og det handler om IoT og kunstig intelligens.

Derfor er han tydelig på at laget han nå bygger opp, døpt Digital Service Team, består av medarbeidere som ikke bare er faglig høykompetente, men også evner å ha tydelig og grundig dialog både med nøkkelpersoner i oppdragsgiverens organisasjon og kollegene i de ulike avdelingene i Telenor Maritime.

– Vi setter sammen et håndplukket lag fra egne rekker, men har også behov for tre nye medarbeidere, sier han. – Det dreier seg om en Technical Lead som blant annet får ansvar for systemarkitektur, vi ønsker oss en Customer Success Manager til å lose installasjoner på plass, og vi vi vil ha en Sales Manager som følger opp den kommersielle delen.

Foto fra venstre: Pål Sølvberg, Simen Skriubakken, Torbjørn Vaaje, Ole-Martin Kirsebom

Stillinger i nyskapende team

– Technical Lead må evne å tydeliggjøre den tekniske strategien bak det nye produktet, utdyper Martens Breivik. – Det krever ikke bare full stack-kompetanse, men også evne til å lede samspill i teamet og med selskapets øvrige fagavdelinger. Her snakker vi både om R&D, bærekraftig produktplan og forretningsaspektene.

Hovedoppgaven til Customer Success Manager definerer Martens Breivik som kyndig veiledning av kundene, slik at disse får optimal glede av installasjonene fra Telenor Maritime. – Det er også viktig å ha blikk for kundens muligheter til å videreføre digitaliseringen med flere løsninger fra oss. Relasjonsbygging er et viktig stikkord her.

– For Sales Managerens del er det først og fremst markedsføring og samordning med alle salgsleddene i selskapet som gjelder, sier Martens Breivik. – Denne stillingen krever evne til å skaffe seg oversikt og involvering i verdikjeden fra innsalg og kundemøter til planlegging, utvikling og implementering.

«Som del av Digital Service Team får du hele tiden tilført kompetanse gjennom opplæring, samlinger og ikke minst kunnskapsdeling på tvers i selskapet.»

Martens Breivik, Chief Strategy Officer

Utviklingsarbeid og markedsmuligheter

– Alle som jobber i dette teamet, må involvere seg i leveransenes teknologiske aspekter, men også hva de skal brukes til, sier han videre. – Oppmerksomheten må alltid være rettet mot optimalisering, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Utviklingsarbeid koster, og da er godt samspill, tverrfaglighet og evne til å ta gjennomførbare valg avgjørende.

– Vi lanserer teamet i en tid da markedet har innsett at det er store gevinster å hente i digitalisering også på havet, sier han. – Vi møter derfor motiverte oppdragsgivere, og nyter godt av rennommeet vi har som ledende internasjonal aktør. Men først og fremst er det viktig å synliggjøre de omfattende mulighetene vi tilbyr.

– I den sammenhengen er vår posisjon som uavhengig leverandør et viktig poeng, tilføyer Martens Breivik. – Vi muliggjør bruk av programvare og installasjoner fra ulike produsenter, blant annet ved hjelp av Application Programming Interface (API). Dette er et konkurransefortrinn vi må være flinke til å formidle.

Foto fra venstre: Christopher Paulsen (Produktleder) og Morten Martens Breivik (Strategisk ansvarlig for UHS kommersialiseringen).

Trivsel og personlig vekst

– Som del av Digital Service Team får du hele tiden tilført kompetanse gjennom opplæring, samlinger og ikke minst kunnskapsdeling på tvers i selskapet, påpeker Martens Breivik. – De tre nye stillingene byr i høy grad på faglig og personlig utvikling, pluss fleksibilitet. Hos oss får du god anledning til å forme din egen arbeidsdag.

Arbeidsmiljøet i Telenor Maritime beskriver han som uformelt, stimulerende og gjennomsyret av trivsel og inkludering. – I tillegg til å være en innovativ teknologibedrift kjennetegnes Telenor Maritime av bedriftskulturen og verdiene ellers i Telenor. Det samme gjelder naturligvis konsernets gode og trygge betingelser.

At stillingene er lagt til Arendal, anser Martens Breivik som et stort pluss. – Vi har vennlige og hensiktsmessige lokaler, sentralt plassert i en by der det skjer veldig mye for tiden. Rundt oss vokser teknologibedriftene, batterifabrikken Morrow er under bygging, og så vel Arendal som byene rundt har rikelige tilbud for fritid, kultur, utdanning og uteliv.

Interessert i å vite mer om stillingene?
Søknadsfrist 06.05.2024.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil