Supportoperatør søkes til avanserte maritime kommunikasjonsløsninger

Telenor Maritime leverer banebrytende digitale løsninger for havbasert kommunikasjon og drift ombord. En viktig suksessfaktor er selskapets Network Operations Center (NOC).

– Nettverkene våre gir god dekning stort sett på alle hav, sier Hanne Øglænd. Hun er leder for NOC-operatørene, med tittelen Head of Network Operations Centre. – Det får vi til med en kombinasjon av satellitter, antenner, radiolink, mobilt bredbånd og nettverk på skip og plattformer. Våre NOC-operatører sørger for smidig respons når noe skjer, døgnet rundt.

Telenor Maritime leverer løsninger til alt fra fiskebåter og handelsfartøy til cruiseskip, ferger og offshore-installasjoner. I tillegg til samband mellom fartøy og land sørger selskapet for at lokale mobilsystemer om bord gir samme funksjonalitet som landbaserte nettverk. – Dersom kundene ønsker det, kan de strømme Netflix om bord, halvveis spøker Øglænd.

telenor maritime noc

Foto: Hanne Øglænd, Head of Network Operations Centre.

Digitaliserte operasjoner

– Akkurat nå er digitalisering av funksjoner ombord i fokus, sier hun. – Vårt splitter nye team, kalt Digital Service Team, er i ferd med å lansere en revolusjonerende Unified Hosting Services (UHS)-plattform. Med Edge Cloud-teknologi i samspill med øvrige løsninger fra Telenor Maritime muliggjør denne plattformen avanserte digitale prosesser ombord.

– Det åpner for å fjernstyre undervannsfarkoster (ROV) og annet utstyr på skip og installasjoner, samt automatisering av funksjoner som overvåking av sensorer og driftsrutiner. Vi snakker her om IoT og kunstig intelligens, høy grad av sikkerhet, leverandøruavhengighet og skalerbare løsninger.

Å jobbe som NOC-operatør betyr direkte involvering i svært avansert teknologi og produkter, lover Øglænd. – En mer lærerik og utviklende arbeidsplass er vanskelig å tenke seg. Vi snakker om daglig kunnskapsdeling og kompetansepåfyll i et entusiastisk lag bestående av ti operatører, og flere kommer til i nær fremtid.

– Edge Cloud sørger for at innsamlede data ombord lagres lokalt i stedet for å ta veien om land og så tilbake, sier han. – Dette er viktig for å unngå signalforsinkelser, og enda mer av  sikkerhetshensyn. Som vi vet, har konfliktnivået i verden høynet faren for angrep på digital infrastruktur dramatisk de siste årene.

telenor maritime noc

Foto fra venstre: Yasir Mukhtar, Even Haraldsen, Christian Nygaard, Robert Haukland, Simen Aae, Jamal Malik og Hanne Øglænd. Alle en del av NOC-teamet.

Samspill om kundestøtte

Øglænd vektlegger betydningen av at Telenor Maritime fremstår profesjonelt, effektivt og kompetent i kontakt med mannskap og operatører. – Vi bistår personer med varierende grad av teknisk innsikt og kunnskap. Evnen til å sette seg inn i problemstillinger, være snartenkt og tydelig er helt avgjørende, ikke minst i akutte situasjoner.

Den nye operatøren NOC-lederen er på jakt etter, vil inngå i selskapets førstelinjetjeneste. – De sitter på ingen måte alene med ansvaret for kundestøtten, sier hun. –Når vi ikke løser problemer i førstelinjetjeneste, lener vi oss på andrelinje, og noen ganger folk i tredjelinje. Et effektivt ticket-system sørger for flyt, feilbeskrivelse, ansvarsplassering og progresjon.

Hun utdyper med et eksempel. –Betalingssystemet til enn stor ferge i internasjonal trafikk sviktet fordi satellittantennen hadde falt ut. Ved hjelp av Telenor Maritimes VSAT-ekspert fikk vakthavende NOC-operatør i første linje betalingsterminalene til å fungere igjen, og det før det var gått et kvarter.

telenor maritime noc

Foto: NOC operatører Jamal Malik, Yasir Mukhtar og Robert Haukland.

Blikk for løsninger

– Det er økende etterspørsel etter systemer med minimal nedetid og svært høy kvalitet, sier Øglænd. – Derfor styrker vi bemanningen, og vi satser sterkt på kompetanseheving og deling av kunnskap. Nyansatte operatører følger et individuelt tilpasset opplæringsprogram. Når de får ordinære vakter, følger kolleger og ledere dem tett opp.

– Nå søker vi etter folk som har blikk for løsninger, og som forstår hvordan komponenter samspiller i løsningene vi leverer, sier Øglænd. – Den engelske betegnelsen på stillingen er NOC Technical Support Engineer. Det rommer essensen av det vi ønsker oss: operatører som både har tekniske ferdigheter og ser problemene fra kundens ståsted.

– NOC-operatøren må ha godt grep både om engelsk og norsk, understreker Øglænd. – Vi har support for mange fartøy med norsk mannskap, og de tar det for gitt at de får hjelp på morsmålet. Jobben krever naturligvis også en dose pedagogiske evner og en trygg væremåte. Kunsten er å bevare roen og tilliten også når det står på.

«I Telenor Maritime forvalter vi nyskapende, avanserte produkter i et tillitsbasert, uformelt og inkluderende miljø»

Hanne Øglænd, Head of Network Operations Centre

Tillitsbasert og inkluderende kompetansemiljø

NOC-teamet må ofte forholde seg til utstyr og programvare installert hos kunden. – Å rette feil via nettforbindelse krever innsikt i prosedyrer og scripting, forklarer Øglænd. – Det får nyansatte operatører opplæring i hos oss. Møter de problemer av større omfang og kompleksitet, har vi alltid noen på huset som vet råd.

– I Telenor Maritime forvalter vi nyskapende, avanserte produkter i et tillitsbasert, uformelt og inkluderende miljø, sier Øglænd. – Vi forplikter oss til å bistå med bærekraftige løsninger, og vi legger til rette for den enkelte medarbeider. Du får en viktig rolle i en bedrift som er med på å sette standard for digitalisering til sjøs … og du blir del av et fantastisk lag!

Interessert i å vite mer om stillingen?
Søknadsfrist 08.05.2024.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil