Innovativt maritimt kommunikasjonsselskap søker dyktig leder til leveranser og driftstjenester

Telenor Maritime er ingen hvem som helst innen avansert kommunikasjon til sjøs. Selskapet opererer internasjonalt, det vokser og ligger helt i forkant av smarte digitale løsninger til havs.

leveranser driftstjenester telenor maritime

Kort fortalt sørger Telenor Maritime for driftssikre kommunikasjonsløsninger til fiskefartøy, handelsskip, cruisebåter, ferger og offshore-installasjoner. På plattformer og skip sørger dedikerte mobilnett for at telefoni og intern kommunikasjon har tilnærmet samme kvalitet som på land. Trafikken mellom land og sjø går via satellitter, radiolink og andre teknologier.

– Knirkefri kommunikasjon over store avstander på åpent hav krever et sinnrikt samspill av ulike tekniske løsninger og signalbærere, sier selskapets administrerende direktør Lars Erik Lunøe. Avdelingen vi nå søker leder til, heter Delivery and Operation, og den sørger for prosjektgjennomføring fra oppstart og installasjon til igangsetting og driftsovervåking.

COO  telenor maritime

Foto: Lars Erik Lunøe, Administrerende direktør.

Tverrfaglighet og overblikk

Gode leveranser er avhengig av tett samarbeid med de øvrige fagmiljøene i Telenor Maritime, forklarer Lunøe. – Balansen mellom tekniske løsninger, tilpasninger, kundens forventninger, kostnader og budsjetter må være på plass. Den nye lederen må ha et godt blikk for slike overordnede forhold.

Stillingens formelle tittel er Chief Operation Officer (COO), og innebærer en fremskutt rolle i ledergruppen. – Her legges premissene for selskapets strategi og forretningsmodell, sier Lunøe. – Akkurat nå er vi i ferd med å gjennomføre organisatoriske endringer. Målet er å jobbe enda smartere, enda mer digitalt.

– Det gir den nye lederen armslag til å optimalisere og automatisere prosesser og prosedyrer, tilføyer HR-direktør Tone Wiese Mannsåker. – For å oppnå dette, anvender vi i stadig større grad kunstig intelligens (AI) og maskinlæring. Det bidrar til at både kundens operatører og våre egne medarbeidere kan utføre operasjoner enklere, raskere og tilnærmet feilfritt.

COO  telenor maritime

Foto fra venstre: Knut Johan Giske, Lisa Listeid, Svein Inge Johnsen

Lagbygging og ansikt utad

Gjennom sitt ansvar for leveranser og drift er Delivery and Operation ikke bare ansvarlig for at kundene får optimal produktkvalitet, sikkerhet og infrastruktur, utdyper Wiese Mannsåker. – Avdelingen er også selskapets ansikt utad i den jevnlige kontakten med fartøyer, plattformer, eierselskaper og til dels underleverandører og samarbeidspartnere.

– Delivery and Operation er avdelingen som er mest utsatt for uforutsette hendelser og feil, i kraft av å være selskapets første- og andrelinjetjeneste, sier hun. – Derfor er det viktig å få på plass en motiverende leder til å videreutvikle avdelingen som en trivelig arbeidsplass, også når det stormer litt. En tillitsskapende lagbygger, altså!

– På den andre siden er den femti personer store avdelingen bemannet med svært kompetente og selvgående medarbeidere, understreker HR-direktøren. – Under seg får den nye lederen dessuten en håndfull mellomledere, som behersker sine fagområder til fingertuppene. Det er også disse som lederen har direkte personalansvar for.

I det daglige er det 13 supportmedarbeidere, lokalisert i Stavanger, som takler den direkte kontakten med kundenes operatører. – Det fordrer sindighet og kommunikasjonsferdigheter, understreker Wiese Mannsåker. Det gjelder i høyeste grad også for vår nye COO, som må være fortrolig med å fronte selskapet, også når utfordringene melder seg.

«Telenor Maritime har utviklet en fin og åpen bedriftskultur, med vekt på å legge til rette for den enkelte ansatte»

Tone Wiese Mannsåker, HR Direktør

Trygg tilstedeværelse

Wiese Mannsåker og Lunøe ser for seg kandidater som kombinerer en trygg væremåte med evnen til å lytte, og som har høy grad av innsikt i de tekniske aspektene av selskapets gjøremål. De fremhever ledererfaring, ansvarsbevissthet og empati som nøkkelord, samt evnen til å håndtere situasjoner der og da, og samtidig klare å se fremover.

– Telenor Maritime har utviklet en fin og åpen bedriftskultur, med vekt på å legge til rette for den enkelte ansatte, sier Wiese Mannsåker. – Vår nye COO vil umiddelbart få møte en stimulerende blanding av mennesker, både når det gjelder alder og bakgrunn. Felles for dem er høy kompetanse og vilje til å drive frem morgendagens maritime infrastruktur!

At stillingen er lagt til Arendal, anser HR-direktøren som et stort pluss. – Vi har trivelige og hensiktsmessige lokaler, sentralt plassert i en by der det skjer veldig mye for tiden. Rundt oss vokser teknologibedriftene, batterifabrikken Morrow er under bygging, og så vel Arendal som de nærliggende byene har rikelig med tilbud for fritid, kultur, utdanning og uteliv.

leveranser driftstjenester telenor maritime leveranser driftstjenester telenor maritime

Interessert i å vite mer om stillingen?
Søknadsfrist 17.01.2024.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil