rekruttering økonomer

Rekruttering av økonomer

Vi har spesialistkompetanse på rekruttering innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere har både operasjonell erfaring fra faget de rekrutterer til i tillegg til at de er DNV-sertifiserte rekrutterere.

«En kompetent og velfungerende økonomiavdeling skaper betydelig verdi for en virksomhet. Det handler om mye mer enn å ha oversikt over inntekter og kostnader. I en stadig mer dynamisk og omskiftelig verden handler det blant annet om evnen til å forutse konsekvenser av strategiske valg og endringer i makroøkonomiske forhold. Vår erfaring er at økonomifunksjonen får en stadig mer strategisk og viktig rolle når det gjelder virksomheters strategiske beslutninger og utvikling»

Øyvind Sandvik, Partner og fagspesialist Qualified Professionals

Rekruttering økonomi

Etterspørselen etter dyktige økonomer øker. I Qualified Professionals har vi et stort nettverk av kandidater. Vi jobber aktivt med å identifisere dyktige kandidater for å raskere kunne levere relevante og kompetente kandidater til våre kunder.

Alle økonomifunksjoner

Vi bistår med rekruttering innen økonomi og regnskap og finner kandidater som passer innenfor alle økonomiområdene som for eksempel:

 • Økonomistyring
 • Rapportering
 • Analyse
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Verdivurdering
 • Ledelse
 • Konsernregnskap
 • Regnskapsføring

Rekrutteringstjenester

Qualified Professionals bistår med alle de viktige rekrutteringstjenestene.

 • Rekruttering: Vi bistår i hele eller deler av rekrutteringsprosessen
 • Tester: Vi har bransjens desidert beste metode for å finne økonomer med riktig kompetanse, egenskaper og evner
 • Sluttvurdering: Har du funnet frem til kandidatene selv? Overlat testing av personlighet, evner og kompetanse til oss
 • Utleie av spesialister: Vi har økonomer til midlertidige behov, på alle nivåer
 • Management for hire: Vi har et meget stort nettverk og kan bistå med å finne økonomer til midlertidige lederstillinger
 • Search: Vi hjelper deg å finne økonomer som er vanskelige å finne som har de riktige egenskapene og den riktige faglige kompetansen

Finn økonomen som passer til din virksomhet

Å benytte rekrutteringstjenester sparer bedriften for tid og ressurser og reduserer risikoen for feilansettelser. Når du benytter Qualified Professionals finner du i tillegg den kandidaten som passer til din virksomhet.

«Alle kan finne økonomer som kan faget, men det er atferdsprofilen som avgjør om kandidaten vil lykkes og trives i jobben»

Øyvind Sandvik, Partner og fagspesialist i økonomi Qualified Professionals

Trinn for trinn:
Hvordan rekruttere økonomer?

rekruttering av økonomer

Trinn 1: Jobbanalysen

I jobbanalysen avdekker vi hva som kreves for å lykkes i stillingen i din virksomhet. I tillegg til fagkompetanse så har vi fokus på egenskaper, evner, adferdsprofil og motivasjon som er avgjørende for å starte arbeidet med å finne den rette kandidaten til din virksomhet.

Trinn 2: Search eller annonsering?

I praksis kan du rekruttere på 2 måter. Du kan annonsere, eller benytte search.
Det er flere forhold som må vurderes når du skal ta standpunkt til valg av prosess.

Vi har følgende erfaringer:

 • Merkevaren er avgjørende. En kjent merkevare trekker til seg flere søkere enn en ukjent
 • Stillingsnivået spiller en avgjørende rolle. Søker du etter ledere og spesialister, kan du forvente mange søkere, men ikke alltid de du ønsker.

Finne spesialister

Når du søker etter økonomer, er det smart å velge et rekrutteringsselskap som behersker spesialistområdet – ikke bare økonomi generelt. Alle økonomistillingene nedenfor krever ulik kompetanse og ulike personlighetsprofiler.  Vi har rekruttert kandidater til samtlige stillinger nedenfor.

 • Chief Financial Officer / CFO
 • Økonomisjef
 • Økonomi- og administrasjonssjef
 • Financial Controller
 • Business Controller
 • Økonomikonsulent
 • Konsernregnskapssjef
 • Regnskapssjef
 • Autorisert regnskapsfører
 • Senior regnskapsmedarbeider
 • Regnskapsmedarbeider

Trinn 3: Kompetanse- og personlighetstesting

Til alle økonomistillinger gjennomfører Qualified Professionals tester. Dette er både faglige tester og tester som går på evner og egenskaper. Jobbanalysen er her meget avgjørende, fordi vi her definerer den presise profilen til den beste kandidaten.

Man må forstå kravene til stillingen, og deretter gjennomføre en grundig prosess hvor tester og intervjuer avdekker hvem kandidaten er for å kunne gjennomføre en vellykket vurdering.

Vi opplever at det å forstå hvilke type profiler som er best egnet til de ulike rollene er avgjørende for en vellykket rekruttering. Dessverre ser vi gang på gang at de tradisjonelle rekrutteringsprosessene premierer de utadvendte. Typisk gjennomføres intervjuene av utadvendte personer som faller for folk som ligner på seg selv. Dermed bommer de og velger bort oppgaveorienterte personer som kunne gjort en mye bedre jobb.

Noen økonomistillinger passer for innadvendte

Mange faller for fristelsen til å ansette utadvendte og kommunikative økonomer til jobber hvor de litt mer innadvendte ville hatt større jobbsuksess. Hvis du for eksempel skal ansette en financial controller som vil bruke 80 prosent av tiden på å utarbeide rapporter og analyser, er det viktig å finne personer som har en analytisk tilnærming, hvor regelorientering og systematikk er fremtredende. Vedkommende vil trives bedre med å jobbe selvstendig med rutinemessige oppgaver. Dette vil ikke bare være viktig for kvaliteten på arbeidet vedkommende utfører, men det vil også bestemme hvorvidt kandidaten vil trives i jobben og holde ut over tid.

Andre stillinger krever gode kommunikatorer

Er det en stilling som krever veldig mye kommunikasjon med andre, for eksempel en business controller som har mye kontakt med de ulike linjelederne, hvor vedkommende skal støtte dem, er vi på utkikk etter økonomer med en annen atferdsprofil.
­
Vedkommende må jobbe godt i samspill med andre, og dermed krever dette at kandidaten er mer utadvendt og relasjonsorientert.

Trinn 4: Jobbintervjuet

Målet med jobbintervjuene er å få et bedre inntrykk av personens egenskaper og kvalifikasjoner. Her jobber vi tett sammen med våre kunder på forhånd, slik at intervjuene er godt forberedt, og at kvaliteten blir så god som mulig.

Hvordan gjennomføre et godt jobbintervju?

 • Kom godt forberedt – les søknad og CV i god tid før intervjuet
 • Skap god stemning innledningsvis. Fortell litt om stillingen og skap en relasjon til kandidaten
 • Forberedte spørsmål: Vi hjelper dere med hvilke spørsmål som bør stilles
 • Gode oppfølgingsspørsmål: Er du i tvil om hva kandidaten mener? Still nye spørsmål
 • Be om eksempler. Når kandidaten sier at hun eller han er initiativrik, er det viktig å be om eksempler

Trinn 5: Referansesjekk

Målet med referansesamtalene er å bekrefte eller avkrefte om kandidaten lever opp til sitt potensial; greier kandidatene å bruke sine gode egenskaper i praksis?

rekruttering av økonomer

Ta kontakt for bistand til rekruttering av økonomer til din virksomhet:

Øyvind Sandvik

Fagansvarlig

Øyvind Sandvik
Partner
916 48 782 LinkedIn profil