Fremtidsrettet leverandør av vannbåren varme, søker prosjektleder med ambisjoner

Helt siden 1998 har Øko AS opparbeidet seg spisskompetanse innen systemer for oppvarming og kjøling. Nå tilbyr firmaet en fremskutt rolle i et ekspanderende markedssegment.

– Vi er konjunkturavhengig, vi som alle andre aktører i bygg og anlegg, sier Knut Mørne, grunnlegger, ingeniør og inntil nå fungerende prosjektleder. – Men etterspørselen har økt jevnt og trutt, og vi vet at det vi leverer, blir stadig viktigere for å nå krav og ønsker om effektiv og bærekraftig energiutnyttelse.

Knut er seniorpartneren i det familieeide selskapet. Nå vil han vie oppmerksomheten til egne sysler, og ønsker å overlate ansvaret til en ny prosjektleder. – Spør noen meg likevel om råd, er jeg selvfølgelig tilgjengelig. Vi er veldig bevisst på å delegere oppgaver, vi stoler på medarbeiderne våre og ser betydningen av å overlate ansvar til den enkelte i bedriften.

Fremtidsrettet leverandør av varme- og kjøleteknikk

Foto fra venstre: Jørn Erik Mørne, Henriette Mørne og Knut Mørne.

Godt omdømme

Henriette Mørne har det administrative ansvaret i Øko, og hun støtter Knuts utsagn.
– Selskapets gode arbeidskultur er helt avhengig av likeverd og tillit. Det er kunnskapene og serviceholdningen til våre montører som utgjør ryggraden i firmaet. Det er de som sørger for at vi har et svært godt omdømme i markedet.

– Det omdømmet satser vi å føre videre, understreker Jørn Erik Mørne, Økos daglige leder. – Takket være firmaets høye kompetanse, et sterkt renommé og tett samarbeid med markedsledende produsenter ligger alt til rette for å beholde og utvide statusen som foretrukket leverandør.

Bedriften har moderne og avanserte løsninger i porteføljen. Som eksempler trekker Jørn Erik frem vannbåren gulvvarme med luft-vann varmepumpe, bergvarmepumpe med energibrønn, el-kjele, vedkjele, vedovn med vannkappe, solfangere, samt nye varmepumpeteknologier og smarthusløsninger. Plassbygde, diskré og støysvake varme- og kjøleinstallasjoner er også innenfor virkefeltet.

«Takket være firmaets høye kompetanse, et sterkt renommé og tett samarbeid med markedsledende produsenter ligger alt til rette for å beholde og utvide statusen som foretrukket leverandør.»

Jørn Erik Mørne, Daglig leder

Faglig samspill

– Kommunikasjon med byggherre, entreprenører og arkitekter er svært viktig, og noe vår nye prosjektleder må ha sans for, sier Knut. – Det samme gjelder selvfølgelig samspillet med andre fagfolk. Prosjektledelse medfører utstrakt kontakt med andre aktører, og det gjør arbeidsdagen variert og lærerik.

– Vi ønsker oss kandidater som er gode til å lytte, som ser helhet, og som takler endringer og nye situasjoner godt, tilføyer Jørn Erik. – Vår prosjektleder må være en hands-on-type, i tillegg til å ha relevant faglig erfaring og formell kompetanse i orden. Dessuten må vedkommende kunne bidra med salgsfremmende tiltak, regne anbud, forestå innkjøp, ha forståelse for VVS-teknikk og det bygningstekniske – altså følge prosjektene fra A til Å.

Fremtidsrettet leverandør av varme- og kjøleteknikk

Foto: To ansatte i arbeid.

– Vår nisje er vannbårne varmesystemer og kjøleinstallasjoner, gjerne med vekt på energieffektivisering, og det er der vi skal videreutvikle oss, sier Henriette. – En viktig del av prosjektlederens oppgaver blir å formidle dette til eksisterende og potensielle oppdragsgivere.

Fremtidsrettet leverandør av varme- og kjøleteknikk

Foto: Jørn Erik Mørne, Daglig leder.

Stort markedspotensial

– Spennende saker skjer i regionens næringsliv for tiden, sier Jørn Erik. – Det betyr investeringer i nye bygg og oppgradering av gamle. Befolkningstilveksten tilsier dessuten at det vil komme flere nye boligprosjekter. Potensialet er stort for oss, og for å utnytte det, må vi følge med på det som rører seg.

Knut fremholder betydningen av kvalitet og pålitelighet. – Vi har alltid vektlagt en hyggelig, uformell omgangsform og det vi kaller ordholdenhet. Sammen med fagkunnskap og høy leveransekvalitet skaper det stor kundetilfredshet. Det er også med på å gjøre arbeidsplassen trivelig og meningsfylt!

Interessert i å vite mer om stillingen?
Søknadsfrist 19.06.2024.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Tore B. Johannesen
Partner
928 08 887 LinkedIn profil