Qualified Professionals spisser lederrekrutteringen i Agder

Siden de overtok eierskapet i vår, har Rolf Michaelsen og Thomas Seljevoll jobbet på spreng for ytterligere å styrke selskapets kompetanse. De har særlig ett mål for øyet: Å få på plass dyktige ledere i en region i rivende utvikling.

Det er først og fremst ledere i topp- og mellomsjiktet selskapet retter søkelyset på om dagen. – Vi har fått i overkant av 20 slike oppdrag bare de siste få månedene, og flere står for tur etter sommerferien, sier daglig leder Michaelsen. I tillegg kommer selvfølgelig rekruttering til en rekke andre stillingstyper som vi har sterkt fokus på. Kandidater henter vi med en kombinasjon av annonsering og search.

– Som landsdelens største rekrutteringsmiljø har vi det aller beste utgangspunktet for å levere akkurat det oppdragsgiverne trenger, legger han til. – Her skjer det det mye i små og store virksomheter. Vi snakker batterifabrikk, vindkraft, teknologi, handel, offshore og digitalisering.

Qualified Professionals spisser lederrekrutteringen

Foto: Thomas Seljevoll og Rolf Michaelsen.

Satsingsvilje og ekspansjon

– Selv om renter, uro og brems i bygg og anlegg har satt sitt preg på stemningen for øyeblikket, handler den underliggende trenden om ekspansjon, satsingsvilje og skrikende behov for relevant arbeidskraft, sier konserndirektør Seljevoll. – Prognosene viser dette med all tydelighet, og vi har dessuten svært lave ledighetstall, også i Agder.

Den erfarne hodejegeren Bjørn Åstveit har fått fagansvaret for lederrekruttering og rekruttering til styreposisjoner.  – Et aktivt og bredt nettverk, snart 29 år i bransjen og noen hundre lederrekrutteringer med i kofferten gjør Åstveit perfekt til denne rollen, sier Seljevoll. – Med seg har han tre dedikerte rekrutterere, oss to innbefattet, i tillegg til Tore B. Johannessen.

Qualified Professionals spisser lederrekrutteringen

Foto: Bjørn Åstveit og Tore B. Johannessen.

– Dessuten stiller Qualified Professionals med et sterkt lag på 13 personer, tilføyer Michaelsen. – Det gjør at vi kan håndtere mange oppdrag samtidig, og sørge for at kandidatbaser, prosesser og metodikk er i toppklasse hele tiden. Det må også være lov å skryte av medarbeidernes samlede fartstid fra ulike næringssektorer, hjemme og internasjonalt.

Qualified Professionals spisser lederrekrutteringen

Foto fra venstre: Tore B. Johannesen, Lene Odde, Thomas Seljevoll, Rolf Michaelsen, Nina Albert Bjercke og Bjørn Åstveit. Alle en del av QP- teamet.

Lokalt samspill

– Vi deltar også aktivt i lokale samarbeidsprosjekter og fagmiljøer som Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sier Michaelsen. – Skal landsdelen løfte næringslivet, trengs samarbeid og koordinerte tiltak for å skaffe medarbeidere. Her kommer internasjonal rekruttering, mangfold og ikke minst bruk av seniorer inn i bildet.

– Som rekrutteringsleverandør stiller vi sterkt med metodikk, prosedyrer og faglighet, påpeker Seljevoll. – I tillegg vet vi hvor viktig det er å forstå oppdragets egenart og behov. Vi må også tenke utenfor boksen innimellom. Og er det noe våre rådgivere har, er det  nettopp erfaringen og viljen som trengs til det!

Vi finner den beste lederen til din bedrift

Våre rådgivere har lang erfaring og solid rekrutteringskompetanse, og er klar for å bistå deg med  å finne riktig leder som passer for din virksomhet.