lederrekruttering

Lederrekruttering

For å finne den riktige lederen må man forstå virksomheten. Hver virksomhet vil ha forskjellige mål, rammebetingelser, kultur og verdier. Det gjør hver virksomhet unik og påvirker hva kravene- og suksessfaktorene for en ny leder er. Det er gjennom en grundig rekrutteringsprosess man finner den riktige lederen.

«Gode ledere evner å skape et godt arbeidsmiljø, motivere sine ansatte og gi virksomheten en tydelig retning. Effekten av god ledelse er mer engasjerte medarbeidere, økt produktivitet og bedre resultater»

Bjørn Åstveit, Hodejeger /Partner Qualified Professionals

Vi finner riktig leder for din virksomhet

Våre rådgivere har en grundig tilnærming som følger deg gjennom hele prosessen. Dette inkluderer å bli kjent med din bedrift, forstå organisasjonens behov, og opparbeide dyptgående kjennskap til kultur og drift. Gjennom 25 års erfaring har vi utviklet en metodikk som garanterer vellykket rekruttering av toppledere.

Hodejeger / Partner

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil

Fagansvarlig

Tore B. Johannesen
Partner
928 08 887 LinkedIn profil

Fagansvarlig

Rolf Michaelsen
Partner
975 35 754 LinkedIn profil

Fagansvarlig

Thomas Seljevoll
Partner
909 76 001 LinkedIn profil