Hendene på innkjøpsrattet i ledende maritimt kommunikasjonsselskap

Dagens innkjøpsansvarlig nærmer seg pensjonistalderen, og Telenor Maritime trenger en dyktig person til å ta over stafettpinnen. I en overlappingsperiode vil avtroppende lære fra seg knepene til etterfølgeren.

Dermed sikrer selskapet seg en god overlevering av kompetanse, ifølge Tommy Hansen. Under tittelen Head of Sourcing and Supply Chain leder han den fire person store avdelingen som håndterer innkjøp til installasjoner og intern bruk. – Den vi ansetter vil i tillegg få nytte av vår ombordstigningspakke, og bli en del av et lag der kunnskapsdeling ligger i ryggmargen.

Foto fra venstre: Tommy Hansen, Tore Bjørn Klodvik, Knut Johan Giske, Kenneth Dahlsveen.

– Jobben vi tilbyr, krever engasjement og arbeidskapasitet, sier Hansen. – Avdelingen vår har en sentral rolle i selskapet, og behov og forutsetninger endrer seg hele tiden. På den andre siden er arbeidet meningsfylt, og det utføres i et spennende, tverrfaglig miljø, der du samhandler med en rekke dyktige kolleger og eksterne miljøer.

Hansens avdeling sørger for at komponenter og utstyr til kundeinstallasjonene kommer frem til riktig sted og til riktig tid. Det samme gjelder innkjøp til egen drift. – Bestillingene skjer i løpende dialog med selskapets avdelinger, eksterne leverandører og spedisjonsfirmaer innenlands og utenlands.

Samspill med leverandører

– Stillingen krever teknisk innsikt, nøyaktighet og årvåkenhet, sier Hansen. – Men like viktig er evnen til å uttrykke seg klart og kunne føre gode samtaler med leverandørene våre. Disse befinner seg for det meste i Europa, i USA og her hjemme. Det sier seg selv at kandidater må ha godt grep om engelsk.

I porteføljen til Telenor Maritime ligger alt fra fiskefartøy og handelsskip til cruisebåter, ferger og offshore-installasjoner. På plattformer og skip sørger dedikerte mobilnett for at telefoni og øvrig kommunikasjon oppleves som på land. Til trafikk over havet benyttes satellitter i tillegg til radiolink og andre teknologier.

– Innkjøpsspekteret vårt er bredt og spesialisert, forklarer Hansen. –  Krav og spesifikasjoner endrer seg raskt, og nye løsninger og produkter kommer på løpende bånd. Telenor Maritime er dypt involvert i den akselererende digitaliseringen, preget av automatisering, IoT, kunstig intelligens og stadig forbedret signalkapasitet.

Optimalisere prosedyrer

Optimalisering av beholdning, rutiner og prosedyrer ligger også innebygd i stillingen som innkjøpsansvarlig. – Avdelingen vår har to svært dyktige ingeniører som bistår i den typen arbeid, opplyser Hansen. – I det hele tatt er det lille teamet vårt preget av en uformell tone, samtidig som vi er sammensveiset og veldig bevisst på å hjelpe hverandre.

– Vi har et velfungerende nettverk av stabile, anerkjente og imøtekommende leverandører, sier Hansen. – Det er viktig å opprettholde den gode dialogen og samspillet med dem. Produktene skal holde kvalitet og yteevne, og frister må overholdes. Vi må ha leverandøren med på laget dersom uforutsette ting skjer, for eksempel varer som henger i tollen.

Like viktig som å pleie det gode forholdet til faste samarbeidspartnere, er det å følge med i det som skjer i markedet, presiserer Hansen. – Teknologiutvikling, endringer i prisbildet og andre faktorer gjøre det nødvendig å ha et våkent øye for alternative leverandører. Det fordrer evne til å vise initiativ og lete etter løsninger.

– Vi er avhengig av å følge med og hente impulser både utenfra og i egne rekker. Det er en forutsetning for innovasjon og konkurransedyktighet, på samme måte som godt samspill og gjensidig tillit er det.

Tommy Hansen, Head of Sourcing and Supply Chain

Delingskultur

Hansen ønsker seg kandidater som byr på seg selv, som bidrar og som kan fungere som god sparringspartner. – Vi er avhengig av å følge med og hente impulser både utenfra og i egne rekker. Det er en forutsetning for innovasjon og konkurransedyktighet, på samme måte som godt samspill og gjensidig tillit er det.

Hansen fremhever Arendal som en trivelig by å jobbe i. – Vi har trivelige, moderne og hensiktsmessige lokaler, sentralt plassert i en by der det skjer veldig mye for tiden. Rundt oss vokser teknologibedriftene, batterifabrikken Morrow er under bygging, og så vel Arendal som de nærliggende byene har et rikholdig tilbud for fritid, kultur, utdanning og uteliv.

At det også byr på fordeler å være en del av Telenor-konsernet, sier seg selv, mener Hansen. – Bedriftskultur, ordninger og oppfølging av den enkelte er i høyeste grad på stell. Vi gir også stor grad av frihet til å innrette arbeidsdagen, og vi er så desidert en arbeidsplass for faglig påfyll og utviklingsmuligheter!

Søknadsfrist 06.11.2023.

Ta kontakt med oss!

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil