Sørlandets mest spennende
IT-arbeidsplass?

– Ja, uten tvil! Her i Sparebanken Sør får jeg jobbe med teknologi og digital utvikling som påvirker hele bank- og finansbransjen. Nå håper jeg på fem nye IT-kollegaer som vil være med på å skape enda bedre kundeopplevelser, sier Eldri Galteland Tofte.

Eldri er seniorkonsulent i IT-forvaltning i banken. Hun har rundt femti kollegaer som jobber med forretningsutvikling, arkitektur, sikkerhet, robotisering, kunstig intelligens og en rekke andre områder som utvikler digitale banktjenester og kundeopplevelser. En av dem er nyutdannede Kantasit Intaraphasuk, som nettopp har begynt som RPA-utvikler.

– Jeg kommer rett fra fem års studium, og søkte meg til Sparebanken Sør fordi det er en av de største IT-arbeidsplassene i Agder. Det er en stor mulighet å få jobbe et sted som er i front med sine digitale løsninger. Fagmiljøet er bredt sammensatt, vi jobber tverrfaglig, og jeg har fått en veldig god læringsarena i banken.

Eldri Galteland Tofte og Kantasit Intaraphasuk

Deler ut 149 millioner kroner

Eldri og Kantasit er engasjerte mennesker, og glade for at Sparebanken Sør tar samfunnsansvaret sitt på alvor.

– Vår jobb er å gi kundene våre de beste banktjenestene og den beste brukeropplevelsen, men det er også skikkelig motiverende å jobbe i en bedrift som deler av overskuddet med landsdelen, sier Kantasit.

I år deler Sparebanken Sør ut 149 millioner kroner til kunst og kultur, næringsutvikling, utdanning, forskning og en rekke andre formål.

– I tillegg har vi nå innført kundeutbytte, og overførte nettopp 226 millioner kroner tilbake til kundene våre. Det gjør noe med deg å jobbe i en sånn bank, forteller Eldri.

Inviterer med på sky-reise

IT-direktør Jan Veikko Granroth gleder seg til å få nye, dyktige hoder på plass, og frister med høyt utviklingstempo og solid faglig nivå.

– Sparebanken Sør er store nok til å vise muskler i nasjonal sammenheng, og er samtidig godt forankret i landsdelen. Det gjør oss til en attraktiv arbeidsplass, som jobber tett med bransjenettverk, eksterne fagmiljøer og internasjonale leverandører som VISA og Microsoft, forteller han.

De fem utlyste stillingene skal dekke områder som utvikling, sikkerhet, tech-lead og driftsoppgaver. Den tverrfaglige arbeidsmetodikken gjør at mange fagkompetanser kan være interessante.

– De nye kollegaene våre vil i stor grad jobbe med skybaserte løsninger, og ta del i utviklingen innen robotteknologi og kunstig intelligens. Jeg håper derfor vi får søkere som har noe kunnskap innenfor disse områdene, sier Jan Veikko.

Både brukervennlig – og trygt

Åsmund Myklevoll er CISO – sikkerhetsansvarlig på norsk, og jobber tett sammen med IT-folkene og forretningsutviklerne i Sparebanken Sør. Han er en av bankens viktigste vaktbikkjer.

– Sikkerhet og personvern er en av de aller viktigste faktorene i utvikling og implementering av digitale banktjenester. Vi sitter på enorme mengder sensitive opplysninger om både personkunder og bedrifter, og faren for cyberangrep er overhengende.

Åsmund forteller at den russiske krigføringen og aggresjonen, også i cyberverdenen, har aktualisert behovet for overvåkenhet ytterligere.

– Vi er forpliktet til å overholde de strenge kravene fra blant annet EU-direktivet NIS2 og sikkerhetsforordningen DORA. Det hviler et stort ansvar på oss. Samtidig som kundene fortjener en bank som forstår dem og legger til rette for dem, skal vi også sørge for at de digitale løsningene er tvers gjennom trygge.

Ansatte fra sju nasjoner

Både Eldri og Kantasit skryter av arbeidsmiljøet og av fordelene de har som ansatt i Sparebanken Sør.

– Vi har stor fleksibilitet, omsorgsfulle kollegaer, et aktivt bedriftsidrettslag, mulighet for å leie hytter både i Norge og i utlandet – og vi får tilbud om å eie litt av banken vi jobber i.

IT-direktør Jan Veikko er glad for mangfoldet i teamet.

– Flere stemmer, ulike erfaringer og forskjellig bakgrunn gjør oss bedre. Blant de femti som jobber med teknologi og forretningsutvikling er en tredjedel kvinner, aldersspredningen er god og vi har bakgrunn fra sju nasjoner. Vi har det gøy sammen og samtlige har et sterkt ønske om å skape verdens beste banktjenester og kundeopplevelser. Nå gleder vi oss til å ønske både nyutdannede og erfarne talenter velkommen på laget!

“Vår jobb er å gi kundene våre de beste banktjenestene og den beste brukeropplevelsen, men det er også skikkelig motiverende å jobbe i en bedrift som deler av overskuddet med landsdelen ”

Kantasit Intaraphasuk, Sparebanken Sør