Fagansvarlig

Tore B. Johannesen

Partner

LinkedIn profil

Vår faglige erfaring innen HR utgjør en forskjell

Tore B Johannesen er Partner og fagansvarlig for fagområdet HR i Qualified Professionals. Han har over 30+ års erfaring fra rekruttering og bemanning av ledere og spesialister med et særskilt fokus på HR.

«De aller fleste virksomheter er i økende grad kompetansedrevne og kampen om de beste talentene har aldri vært tøffere. Å finne og beholde riktig kompetanse er derfor helt avgjørende for virksomheters fremtidige utvikling og konkurransekraft. Dette medfører at HR-avdelingen blir både viktigere og mer strategisk viktig fremover. Vi kan være din strategiske HR-partner»

Tore B Johannesen, Partner og fagansvarlig for fagområdet HR i Qualified Professionals.

Bakgrunn

Han har bakgrunn som gjør at han har stor forståelse for HR funksjonens rolle i virksomheten og hva som kreves for å lykkes i de ulike rollene. Den operasjonelle erfaringen har han fra ulike bransjer og stort sett på ledernivå hvor han har hatt det overordnede ansvaret for HR.

Av relevant operasjonell erfaring kan nevnes:

  • Internasjonal og nasjonal erfaring fra styrearbeid
  • Internasjonal leder fra olje og gass industrien
  • Internasjonal leder for shipping/rederivirksomhet, hvor de siste 12 årene var i Siem Offshore og Siem Industries LTD.
  • Regionbanksjef i DNB, Agder, Rogaland og Telemark
  • Administrerende direktør i Retail bransjen

Tore har lang operativ erfaring og solid rekrutteringskompetanse innen HR og vet hva som kreves for å finne de riktige talentene som passer din virksomhet. Gjennom vårt nettverk blant HR-kandidater og vår kunnskap om menneskelig adferd og motivasjon, holder vi høy leveransekvalitet overfor våre kunder.

Han jobber både lokalt og nasjonalt for Qualified Professionals og rekrutterer på alle nivåer innenfor HR-funksjonen til alle bransjer.

Tore er utdannet ved BI Norwegian Business School, med en Master i Organisasjonspsykologi og Ledelse.