Fagansvarlig

Thomas Seljevoll

Partner

LinkedIn profil

Vår faglige erfaring innen IT og teknologi utgjør en forskjell

Thomas Seljevoll er Partner og fagansvarlig for IT & teknologi i Qualified Professionals. Han har jobbet med rekruttering og bemanning med et særskilt fokus på IT & teknologi siden 2017. I tillegg har han lang operativ ledererfaring fra flere teknologiselskaper både nasjonalt og internasjonalt.

«World Economic Forum avdekket i en nylig global lederundersøkelse at over 85% av de spurte definerte teknologi og digitalisering som de viktigste driverne for endring fremover. Samtidig svarte mer enn 50% at de manglet nødvendig kompetanse for å utnytte mulighetene ny teknologi representerer. Dette samsvarer godt med NHOs Kompetansebarometer hvor 45% av medlemsbedriftene svarte at de har et udekket behov innen IKT. Vår rolle er nettopp å dekke dette kompetansebehovet»

Thomas Seljevoll, Partner og fagansvarlig for IT & teknologi i Qualified Professionals.

Bakgrunn

Thomas har bakgrunn som gjør han i stand til å raskt sette seg inn i virksomheters behov for kompetanse og egenskaper innen teknologi og digitalisering. Å være en rådgiver til utforming av kravspesifikasjoner som sikrer å utfylle mulighetsrommet i enhver ansettelse, står sterkt i fokus i hans arbeide med rekruttering.
Av operasjonell ledererfaring innen teknologi kan nevnes:

  • Flere lederroller i norsk Tele-og Datakom innen produktutvikling, teknologi og virksomhetsarkitektur
  • Leder av operasjonell drift og utrulling av teknologi rettet til innkjøpsordninger og leverandørkjeder i EMEA-regionen i Kelly OCG
  • Grundet og drevet eget konsulentselskap med fokus på utvikling av verdikjeder med tilhørende støttesystem i Norge

Thomas jobber nasjonalt for og rekrutterer på alle nivåer innenfor IT og Teknologi til alle bransjer. Han jobber også med kartlegging av modenhetsanalyser og rådgivning rettet til dagens status hos våre kunder for å sikre rett ansettelse.

Thomas er utdannet innen ledelse og organisasjonsutvikling fra Universitetet i Agder og innen Prosjektledelse ved Høyskolen i Telemark.