Fagansvarlig

Rolf Michaelsen

Partner

LinkedIn profil

Vår faglige erfaring innen salg utgjør en forskjell

Rolf Michaelsen er Regionleder, partner og fagansvarlig for fagområde salg i Qualified Professionals. Han har over 16 års erfaring fra rekruttering og bemanning av ledere og spesialister med et særskilt fokus på salg.

«Salg handler om å forstå kundenes behov og løse disse behovene ved hjelp av produkter eller tjenester. Like viktig er det å forstå kundenes kjøpsprosesser og hvilke salgskanaler som er de mest effektive. Salgsrollen i dag krever i tillegg at man blir en strategisk samarbeidspartner overfor kundene når det gjelder kompetansebasert løsningssalg, i motsetning til det å selge et standardisert produkt»

Rolf Michaelsen, Regionleder, partner og fagansvarlig for fagområde salg i Qualified Professionals

Bakgrunn

Rolf har bakgrunn som gjør at han har stor forståelse for salg funksjonens rolle i virksomheten og hva som kreves for å lykkes i de ulike rollene. Han har lang erfaring av rollen som selger, KAM og salgsleder. Som rådgiver har han rekruttert og opparbeidet seg forståelse for hva som kreves for å lykkes med salg, avhengig av målgruppe, produkt og salgsprosess.

Med Rolfs operative erfaring fra salg, sammen med solid rekrutteringskompetanse vet han hva som kreves for å finne de riktige talentene som passer din virksomhet. Gjennom vårt nettverk blant kandidater og vår kunnskap om menneskelig adferd og motivasjon, holder vi høy leveransekvalitet overfor våre kunder.

Han jobber både lokalt og nasjonalt for Qualified Professionals og rekrutterer på alle nivåer innenfor SALG-funksjonen til alle bransjer.

Rolf er utdannet ved BI Norwegian Business School, med en Bachelor i markedsføring, internasjonalisering og ledelse. Spesialisering i bedriftsutvikling og HR, Internasjonal markedsføring.