Inspirasjon og kunnskapsdeling i trivelig kompetansemiljø

Agder Kommunerevisjon søker statsautorisert revisor som liker variasjon, utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå. Pluss god balanse mellom jobb og fritid.

– Vi fleiper litt med at du kan nyte våren hos oss, sier Monica H. Smith-Tønnessen, assisterende revisjonsdirektør i det interkommunale selskapet. – Men det er et faktum at vi slipper mye av presset som ligger i å få unna årsoppgjørene tidlig. Hovedtyngden av kundeporteføljen vår er nemlig kommuner og fylkeskommune, der fristen er 15. april.

– Det gir tid til båtpuss, hage eller oppfølging av ungenes fritidsaktiviteter, tilføyer kollega og statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal. – Men vi kan også friste med spennvidde og høyt kompetansenivå. Som Monica har Torjus bakgrunn fra privat sektor, og vet godt at revisorer med ambisjoner er opptatt av varierte og utfordrende oppgaver.

Agder Kommunerevisjon Søker Revisor

Foto fra venstre: Rita Yggeseth (Statsautorisert revisor) og Monica H. Smith-Tønnessen (Assisterende revisjonsdirektør).

Fleksibilitet og egenutvikling

– Hos oss møter du langt flere aspekter enn i et vanlig revisjonsselskap, sier han. – Som leverandør til Kristiansand kommune, en av landsdelens største arbeidsgiver, Agder fylkeskommune og andre offentlige aktører befinner vi oss i feltet mellom politikk, administrasjon, forvaltning og økonomi. Her snakker vi om faglige stimuli og egenutvikling!

– Det er sjeldent kjedelige dager hos oss, legger Monica til. – Du får bruke mange sider av deg selv, ikke minst som dialogpartner for oppdragsgiverne våre. Bedre tid til årsoppgjørene, fleksibilitet i arbeidsdagen og andre ordninger gjør Agder Kommunerevisjon til en familievennlig arbeidsplass. Vi har også pensjonsplan i øverste klasse.

Nye oppdrag og satsningsområder

– Økt aktivitet er hovedgrunnen til at vi inviterer nok en dyktig revisor til teamet vårt, sier Monica. – Selskapet har sikret seg oppdrag blant annet med Kristiansands og Flekkefjords kommunale pensjonskasser, 110-tjenesten på Agder, havnesamarbeidet mellom Kristiansand og Lindesnes og Offentlig Fellesinnkjøp Agder IKS.

Torjus ønsker seg kolleger som interesserer seg for det som skjer i samfunnet, som kan tolke ulike aktører, og som forstår rollene deres. – Vi må være faglig sterke, og vi må holde oss oppdatert på ny kunnskap. Konkurranse har vi, selv om vi er et interkommunalt selskap. Offentlige virksomheter og kommunene står fritt til å velge leverandører.

Foto: Ann-Kathrine Marum Lervik (Statsautorisert revisor) og Torjus F. Ledaal (Statsautorisert revisor).

Stort nok, smidig nok

– Konkurransen Torjus nevner, kontrer vi med fornuftig prisnivå og spesialisert kompetanse, legger Monica til. Vi er eid av kommuner og fylke, og trenger ikke å være fullt så opptatt av bunnlinja. Vi underbyr ikke, men holder forsvarlige priser. Men det viktigste er at tjenestene våre holder høy standard.

Den høye standarden er fundert på jevnlig kompetansetilførsel og en bredt sammensatt stab. De 16 ansatte består av alt fra revisorer og jurister til siviløkonomer, sosialøkonom og samfunnsviter. At Agder Kommunerevisjon er smidig og oversiktlig organisert, og stort nok til å inneha nødvendig fagkunnskap, er Monica og Torjus enige i.

«At vi holder til i sentrum av Kristiansand anser vi for et stort pluss. Her finner du urbane kvaliteter, nærhet til naturen og spennende teknologimiljøer. Vi har et trivelig, kjønnsmessig balansert og ganske ungt arbeidsmiljø.»

Monica H. Smith-Tønnessen, Assisterende revisjonsdirektør

Etikk og kompetanse

– Vi blir engasjert i saker også utover regnskap, forklarer den assisterende revisjonsdirektøren. – Det dreier seg om alt fra merverdiavgiftspørsmål og personalsaker til mislighold og lovbrudd. Dessuten bistår vi med redegjørelser, presentasjoner og kurs for eierkommunene og vår nasjonale revisorforening.

– Mange oppdrag innebærer sparring og forslag til forbedringer av oppdragsgiverens rutiner og prosedyrer, sier Torjus. – Hele tiden holder vi oss til våre etiske forpliktelser og retningslinjer innbakt i samfunnsoppdraget vårt. Visjonen vår, «på vakt for fellesskapets verdier», deler vi med NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, som vi er tilsluttet.

Sammensatt og inkluderende miljø

– Våre faglige utfordringer er knyttet til kommunelov, merverdiavgiftslovgivningen, god revisjonsskikk med videre, noe som gjør hverdagen variert, legger Monica til. Fremover vil også åpenhetsloven, bærekraftrapportering og digitalisering skape spennende utfordringer. Vi er klar til å møte dem sammen med andre fagmiljøer, og da spesielt Rogaland Revisjon.

– At vi holder til i sentrum av Kristiansand anser vi for et stort pluss, avslutter hun. – Her finner du urbane kvaliteter, nærhet til naturen og spennende teknologimiljøer. Vi har et trivelig, kjønnsmessig balansert og ganske ungt arbeidsmiljø. En fersk medarbeider karakteriserte oss nylig som et sted med ulike mennesker, der alle har respekt for hverandre!

Interessert i å vite mer om stillingen?
Søknadsfrist 30.05.2024.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Bjørn Åstveit
Hodejeger / Partner
951 20 526 LinkedIn profil
Nina Albert Bjercke
Rådgiver
930 43 445 LinkedIn profil