Rekruttering til faste stillinger

HR Total

De nye innleiereglene har skapt litt merarbeid for kunder som tidligere har leid inn vikarer. Vi har en HR og rekrutteringstjeneste som vil være god og kostnadseffektiv.

Hvordan fungerer HR Total?

 • Vi foretar en rekruttering til midlertidig stilling
 • Vi er din «HR avdeling for de innleide» som tar ansvar for:
  • All koordinering knyttet til de formelle papirene som ansettelseskontrakt etc.
  • Timeføring, kontroll av timelister, godkjenning og lønnsgrunnlag
  • Sykdomsoppfølging
  • Oppfølging av den ansatte
  • On – og offboarding

Hvorfor er dette et bra produkt?

Kvalitetsmessig så får du gjennomført ansettelsesprosessen på en god måte hvor du finner de beste kandidatene for ditt behov. Du sparer mye tid og kostnadsmessig betaler du pr måned og unngår rekrutteringshonorar.

Ta direkte kontakt med et av våre kontorer

Oslo

Sjølystplass 2. 6 etg. 0278 Oslo

Kristiansand

Tangen 76 4608 Kristiansand

Stavanger

Luramyrveien 40 4313 Sandnes

Bergen

Vaskerelven 39 5014 Bergen