Avanserte metoder og testverktøy

Vår oppgave er å finne de kandidatene som passer til din bedrift. Vi bruker gode verktøy for å øke sannsynligheten for en suksessfull rekruttering.

Etter å ha kartlagt hva slags type bakgrunn som vil være best egnet for å lykkes i stillingen, så er det viktig å forstå hvor vi finner denne type erfaring, hvordan skal vi komme i kontakt med dem, og ikke minst hvordan skaper vi attraksjon? Dette er vi gode på.

Det å skape innsikt i din virksomhet og stilling må også gjøres på en profesjonell måte.
Vi benytter digitale verktøy for å få presentert denne stillingen for å øke innsikten og effektiviteten i prosessen.

Vår bransje har grunnlag for å hevde at det er viktig å bruke testverktøy for å ta ned risikoen for feilansettelser. Det finnes ulike varianter og testverktøy, og det å ha riktig kompetanse for å velge ut de relevante testene, forstå dem og vurdere resultatene i forhold til jobbanalysen krever kompetanse og erfaring. Det har vi.