Øyvind Sandvik
Fagansvarlig

Øyvind Sandvik

Partner

LinkedIn profil

Vår faglige erfaring innen økonomi og regnskap utgjør en forskjell

Øyvind Sandvik er Daglig leder og Partner i Qualified Professionals. Han har over 20 års erfaring fra rekruttering og bemanning med et særskilt fokus på Økonomi & regnskap. Han var med å etablere Bemanningsbyraaet og Qualified Professionals og har vært drivende kraft i utviklingen virksomheten som i dag er representert i 5 byer.

«En stadig mer dynamisk og kompleks hverdag stiller nye krav til økonomiavdelingen. Digitalisering påvirker arbeidsprosesser og muliggjør automatisering og effektivisering. Det forventes også at økonomiavdelingen i større grad tar en aktiv rolle i virksomhetens strategiske utvikling, prioriteringer og valg. Enkelt sagt erstattes repetitive manuelle oppgaver med mer komplekse, verdiøkende oppgaver. Dette stiller nye krav til så vel kompetanse som personlige egenskaper»

Øyvind Sandvik, Partner og fagansvarlig Qualified Professionals

Bakgrunn

Øyvind har bakgrunn som gjør at han har stor forståelse for økonomifunksjonens rolle i virksomheten og hva som kreves for å lykkes i de ulike rollene.
Den operasjonelle erfaringen har han fra:

  • Revisjon i Arthur Andersen & Co hvor han har revidert både store børsnoterte virksomheter og selskaper innenfor SMB.
  • Ledet økonomi og finansavdelingen til McCann World Group som hadde en omsetning på ca 1 mrd og var eid av et amerikansk børsnotert selskap
  • Jobbet som management for hire som CFO både innen Tech og shipping

Øyvind jobber nasjonalt for og rekrutterer på alle nivåer innenfor økonomifunksjonen til alle bransjer. Han jobber også med kartlegging av kompetanse og profil for å få en diagnose på dagens økonomifunksjon.

Øyvind er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen med en Mastergrad innen Revisjon og regnskap.