Arne-Inge Christophersen
Fagansvarlig

Arne-Inge Christophersen

Partner

LinkedIn profil

Vår faglige erfaring innen media, kommunikasjon og markedsføring utgjør en forskjell

Arne-Inge Christophersen er Partner og fagansvarlig for Salg & marked i Qualified Professionals. Han har lang operativ erfaring fra media, salg og kommunikasjon som han bringer med seg inn i rollen som fagansvarlig og rådgiver. I tillegg har han utstrakt rekrutteringserfaring i oppbygging av de virksomhetene som han har hatt sentrale roller i.

«Salg og markedsføring har vært gjenstand for store endringer de seneste årene. Fokus på bærekraft, internasjonalisering og Ikke minst har digitalisering med kraftig vekst i både netthandel og nettbasert markedsføring, stilt nye krav til virksomhetenes salgs- og markedsavdelinger. Denne trenden stiller nye krav til kompetanse, intern samhandling og personlige egenskaper. Å forstå dette er av avgjørende betydning nå man skal rekruttere fremtidens salgs- og markedsmedarbeidere»

Arne-Inge Christophersen, Partner og fagansvarlig for media, kommunikasjon og markedsføring i Qualified Professionals

Bakgrunn

Arne-Inge har en bakgrunn som gjør at han har stor forståelse for salgs – og markedsavdelingens rolle i virksomheten og hva som kreves for å lykkes i de ulike rollene.
Den operasjonelle erfaringen har han fra:

  • Oppbyggingen av flere ledende mediebyråer i Norge hvor han i tillegg til å hatt ledende stillinger har vært sentral rådgiver i flere bransjer for å bistå deg med å
    • Bygge merkekjennskap
    • Nå sine kommersielle mål igjennom markedsføring.
  • Utstrakt erfaring igjennom å jobbe strategisk og operasjonelt med salg hvor hans største suksess var å være sentral i utviklingen av både mediebyråene Mediacom og Initiative Universal Media sin suksess, som begge utviklet seg fra 300 millioner til 1 mrd. i omsetning.

Arne-Inge jobber nasjonalt for og rekrutterer på alle nivåer innenfor media og salgs – og markedsfunksjonen til alle bransjer.

Arne Inge er utdannet fra Handelshøyskolen BI innen økonomi og markedsføring.